Bonus pesma na S3

Prisutni kad treba

Svakih 20 minuta u programu je vreme za Vaše poruke . Potencijalni kupci čuće Vašu poruku integrisanu u program više puta!

Više poruka – isti cilj

3 poruke u 1 času omogućavaju Vam obraćanje različitim ciljnim grupama naših slušalaca sa kreativnošću koja za njih baš tada ima najviše smisla.

Posted in S3