Bonus pesma na S4

Prisutni kad treba Svakih 20 minuta u programu je vreme za Vaše poruke . Potencijalni kupci čuće Vašu poruku integrisanu u program više puta! Više poruka – isti cilj 3 poruke u 1 času omogućavaju Vam obraćanje različitim ciljnim grupama naših slušalaca sa kreativnošću koja za njih baš tada ima najviše smisla. […]

Read More…

Posted in S4