Reklama mora da izazove emociju kod slušaoca!

Reklama Reklama

Zašto baš mi?

Istraživanja su pokazala da ljudi radio doživljavaju kao prijateljski medij, a upravo radijska reklama izaziva najjaču emociju kod slušalaca. Ukoliko želite da plasirate nov proizvod ili uslugu, da održite svest o postojanju Vašeg brenda, radijski oglas je idealno rešenje. Možemo za Vas izraditi oglase u vidu pevanih reklama, tizer-reklama, igranih poruka, standardnih servisnih džinglova… Radijsku reklamu možemo da uradimo na dva načina: onako kako ste je Vi osmislili ili da sve prepustite našem kreativnom timu koji će napraviti reklamnu poruku baziranu na našem dugogodišnjem iskustvu kombinovanim sa dubokom analizom Vašeg Brenda, Vaših proizvoda i usluga i na kraju, ciljne grupe Vaših kupaca.
DRUGAČIJI PRISTUP = PERCEPCIJA VAŠEG PROIZVODA ILI USLUGE = PROFIT

Kreativni proces

Prva faza je oblikovanje ideja na sastanku KREATIVNOG TIMA. Analizom vašeg brifa kreativni tim određuje najbolji tip reklame, njenu temu i dužinu trajanja. Nakon toga taj predlog odlazi na snimanje u naš STUDIO gde se pronalaze odgovarajući VOKALI koji mogu što bolje da prenesu poruku spota. AUDIO PRODUCENTI efektima i načinom montiranja vode računa da spot bude pre svega PRIMEĆEN, a onda da i kod slušalaca stvori odgovarajuću SLIKU odnosno da izazove emociju. Klijent se odlučuje za najkreativniji predlog reklame i ona dalje nastavlja svoj put do slušalaca.

Kreativni proces Kreativni proces

Primeri reklama

Primeri radijskih reklama

Servisne

Igrane

Pevane

Primeri radijskih glasova

Muški vokal

Ženski vokal

Dečiji vokal