Statistika.
Biznis plan po Vašoj potrebi.

Slušanost

Beograd

Prosečan broj slušalaca

Procenat slušalaca

Share

Prosečno vreme slušanja (min)

Srbija

Prosečan broj slušalaca

Procenat slušalaca

Share

Prosečno vreme slušanja (min)

Prosečan slušalac radia S2 CG

Pol

50% Žene
40% Muškarci
33 Prosek godina

Zaposlenje

Prosečan slušalac radija S2 CG je zaposlen

Porodični status

Živi sa partnerom/na početku braka
Ima malo dete

Stambeno pitanje

Ima stan pod kreditom ili u zakupu

Putovanje

Ide na duži/kraći godišnji odmor
Posećuje pozorište
Posećuje koncerte moderne muzike
Posećuje kafiće i barove
Posećuje bioskope

Automobil

Poseduje automobil u vlasništvu

Internet

Koristi internet svakodnevno kako privatno tako i poslovno

Mobilni

Koristi smartfon

Obrazovanje

Ima završen fakultet ili višu Školu

Prihodi po domaćinstvu

Ima lična primanja od 60 000

Interesuje Vas više?

Naš asortiman ponuda

Klasičan EPP

Jedan radijski sat bi trebalo da (u 3 x 20minuta ili 4 x 15mInuta) pruži slušaocu tri najbitnije stvari:
MUZIKU
INFORMACIJU
ZABAVU

Za komercijalni nastup klijentima je na raspolaganju klasičan EPP u okviru REKLAMNIH BLOKOVA koji se smeštaju na 15-om odnosno 45-om minutu ili na 20-om i 50-om minutu u toku jednog radijskog sata, u zavisnosti od biranih formata za datu radio stanicu. Za klijente koji žele, pored svega, da se posebno istaknu od ostalih komercijalnih partnera tu su PREMIUM POZICIJE ( samostalna seča) i one se nalaze na početku i na polovini punog sata. Cena ovih pozicija je 50% veća od cena regularnog EPP-a u standardnim reklamim blokovima.

Sponzorstva

Svaka radijska emisija ima mogućnost zakupa sponzorskog paketa oglašavanja. Sponzor emisije se vezuje za određenu emisiju na određeni vremenski period ( nedelja, mesec, godina) i tokom tog perioda dobija određeni broj komercijalnog pojavljivanja u okviru svake emisije. U zavisnosti od vrste i trajanja emisije svaki sponzor dobija određeni broj premium pozicija, najava i odjava u vidu co –brendinga, voditeljskih pr segmenata i sl. Komercijalnih formi koje su definisane cenovnikom.

Pored sponzorstava emisija dajemo mogućnost zakupa sponzorstva servisnih elemenata kao što su vremenska prognoza i saobraćajni servis.

Takođe sve naše programske aktivacije mogu biti brendirane sponzorskim elementima. Možete postati sponzor različitih vrsta promo akcija u zavisnosti od potreba vašeg biznisa i vaše delatnosti.