Muzika koja te pokreće

Key artist S3
Radio S3 je beogradska radio stanica koja emituje najbolju narodnu pop folk muziku. Šira ciljna grupa ima od 20 do 45 godina, a uža od 25 do 35. Podjenako se obraća ženama i muškarcima. Prosečan slušalac je društveno aktivan, živi svaki dan maksimalno, troši više nego što zaradi, aktivni su svakog vikenda, obavezno izlaze, strastveni su po pitanju muzike. Radio S3 je radio za dobro raspoloženje i za sve koji žele da budu u trendu sa najvećim i najnovijim hitovima. Sloganje: MUZIKA KOJA TE POKREĆE.

Statistika. Biznis plan po Vašoj potrebi.

Slušanost

Beograd

Prosečan broj slušalaca

Procenat slušalaca

Share

Prosečno vreme slušanja (min)

Prosečan slušalac Radija S3

Pol 60% Žene 40% Muškarci 30 Prosek godina
Zaposlenje Prosečan slušalac radija S3 je zaposlen/student
Porodični status Živi sam ili sa partnerom
Stambeno pitanje Iznajmljuje stan
Putovanje Idena kraći odmor Posećuje koncerte narodne muzike Posećuje noćne klubove
Automobil Prosečan slušalac radija S3 nema automobil u svom vlasništvu
Internet Koristi internet svakodnevno kako privatno tako i poslovno
Mobilni Koristi smartfon
Obrazovanje Ima zavšenu srednju školu
Prihodi po domaćinstvu Ima primanja od 45 000

Interesuje Vas više?

Naš asortiman ponuda

Klasičan EPP

Jedan radijski sat bi trebalo da (u 3 x 20minuta ili 4 x 15mInuta) pruži slušaocu tri najbitnije stvari:
MUZIKU INFORMACIJU ZABAVU

Za komercijalni nastup klijentima je na raspolaganju klasičan EPP u okviru REKLAMNIH BLOKOVA koji se smeštaju na 15-om odnosno 45-om minutu ili na 20-om i 50-om minutu u toku jednog radijskog sata, u zavisnosti od biranih formata za datu radio stanicu. Za klijente koji žele, pored svega, da se posebno istaknu od ostalih komercijalnih partnera tu su PREMIUM POZICIJE ( samostalna seča) i one se nalaze na početku i na polovini punog sata. Cena ovih pozicija je 50% veća od cena regularnog EPP-a u standardnim reklamim blokovima.

Sponzorstva

Svaka radijska emisija ima mogućnost zakupa sponzorskog paketa oglašavanja. Sponzor emisije se vezuje za određenu emisiju na određeni vremenski period ( nedelja, mesec, godina) i tokom tog perioda dobija određeni broj komercijalnog pojavljivanja u okviru svake emisije. U zavisnosti od vrste i trajanja emisije svaki sponzor dobija određeni broj premium pozicija, najava i odjava u vidu co –brendinga, voditeljskih pr segmenata i sl. Komercijalnih formi koje su definisane cenovnikom.

Pored sponzorstava emisija dajemo mogućnost zakupa sponzorstva servisnih elemenata kao što su vremenska prognoza i saobraćajni servis.

Takođe sve naše programske aktivacije mogu biti brendirane sponzorskim elementima. Možete postati sponzor različitih vrsta promo akcija u zavisnosti od potreba vašeg biznisa i vaše delatnosti.