Hitovi na maksimum

Key artist S4
Radio S4 emituje aktuelne komercijalne strane hitove. Muzika je uglavnom novija, a najstarije pesme su iz 2009. godine. Usmeren je ka mlađima. Šira ciljna grupa su muškarci i žene od 15 do 35, a uža od 18 do 24 godine. Slogan je “Hitovi na maksimum”. Obraća se mladim urbanim ljudima, koji idu u bioskop, na koncerte i festivale, u kafiće, izlaze i veći deo uže ciljne grupe su studenti. Informacije najčešće dobijaju putem interneta, a politika ih ne zanima.

Statistika. Biznis plan po Vašoj potrebi.

Slušanost

Beograd

Prosečan broj slušalaca

Procenat slušalaca

Share

Prosečno vreme slušanja (min)

Prosečan slušalac Radija S4

Pol 50% Žene 50% Muškarci 21 Prosek godina
Zaposlenje Prosečan slušalac Radija S4 studira i/ili radi
Porodični status Živi sam ili sa roditeljima
Stambeno pitanje Iznajmljuje stan
Putovanje Prosečan slušalac Radija S4: Posecuje kocerte strane muzike Posecuje festivale Posecuje nocne klubove Posecuje restorane brze hrane
Automobil Ne poseduje automobil u vlasništvu
Internet Koristi internet svakodnevno više privatno nego poslovno
Mobilni Koristi smartfon
Obrazovanje Studira
Prihodi po domaćinstvu Ima primanja do 50.000

Interesuje Vas više?

Naš asortiman ponuda

Klasičan EPP

Jedan radijski sat bi trebalo da (u 3 x 20minuta ili 4 x 15mInuta) pruži slušaocu tri najbitnije stvari:
MUZIKU INFORMACIJU ZABAVU

Za komercijalni nastup klijentima je na raspolaganju klasičan EPP u okviru REKLAMNIH BLOKOVA koji se smeštaju na 15-om odnosno 45-om minutu ili na 20-om i 50-om minutu u toku jednog radijskog sata, u zavisnosti od biranih formata za datu radio stanicu. Za klijente koji žele, pored svega, da se posebno istaknu od ostalih komercijalnih partnera tu su PREMIUM POZICIJE ( samostalna seča) i one se nalaze na početku i na polovini punog sata. Cena ovih pozicija je 50% veća od cena regularnog EPP-a u standardnim reklamim blokovima.

Sponzorstva

Svaka radijska emisija ima mogućnost zakupa sponzorskog paketa oglašavanja. Sponzor emisije se vezuje za određenu emisiju na određeni vremenski period ( nedelja, mesec, godina) i tokom tog perioda dobija određeni broj komercijalnog pojavljivanja u okviru svake emisije. U zavisnosti od vrste i trajanja emisije svaki sponzor dobija određeni broj premium pozicija, najava i odjava u vidu co –brendinga, voditeljskih pr segmenata i sl. Komercijalnih formi koje su definisane cenovnikom.

Pored sponzorstava emisija dajemo mogućnost zakupa sponzorstva servisnih elemenata kao što su vremenska prognoza i saobraćajni servis.

Takođe sve naše programske aktivacije mogu biti brendirane sponzorskim elementima. Možete postati sponzor različitih vrsta promo akcija u zavisnosti od potreba vašeg biznisa i vaše delatnosti.